شروع دوره ICDL 
روز : دوشنبه از ساعت 16 الی 18
*با تخفیف*

برای ثبت نام در این دوره لطفا تماس حاصل فرمایید:35403909-041