آموزش خوشنویسی با قلم

خوشنویسی یا به انگلیسی calligraphy ، ریشه از یک واژه یونانی دارد که به معنای هنر بصری و نوشتاری محسوب میشود. به تعریف دیگر خوش نویسی طراحی و اجرای حروف فارسی با استفاده از لوازم و ابزار نوشتن است. خوش نویسی به ویژه با قلم نی، هنر فرم دادن به اشکال و نشانه ها به صورت حرفه ای ، هماهنگ و پر معنا است.

ابزارهای خوشنویسی و خطاطی

ابزار اصلی برای نوشتن به شیوه خطاطی و خوشنویسی  :

  • قلم‌نی
  • قلم تراش
  • مرکب
  • دوات
  • لیقه
  •  کاغذ
  •  زیر مشقی
  •  
  •  

آموزش خوشنویسی با خودکار

یکی از جنبه های مثبت شخصیت هر فرد، دست خط او و زیبایی آن از نظر خوشنویسی می باشد، بطوریکه همیشه انسان ها درست یا نادرست از روی ظاهر درباره دیگران قضاوت می کنند، در نتیجه یکی از پارامترهایی که اغلب مورد توجه قرار می گیرد، خوشنویس بودن فرد در نظر دیگران است. حال آنکه امروزه همه ی افراد با خودکار می نویسند و هرکسی نیاز به نوشتن دارد، در نتیجه خوشنویسی با خودکار نکته ای است که بصورت روزمره هر فردی با آن سرو کار خواهد داشت. هرچه این هنر زیباتر باشد، جایگاه فرد در نظر دیگران بهتر خواهد بود.