هنر ویترای یا همون نقاشی روی شیشه, تزئین ظروف شیشه ای با رنگ و نقاشی هنری است که قرن ها در میان ملل مختلف محبوبیت داشته

و آثار متعدد و متنوعی از این هنر را میتونیم توی موزه های نقاط مختلف جهان پیدا کنیم.

گذشته از ظروف شیشه ای شکیل با نقاشی های حرفه ای و یا کنده کاری های پیچیده

و ظریف که از گذشته های دور تا حال توسط هنرمندان چیره دست در این رشته آفریده شده

وسایل مورد نیاز:

رنگ ویترای 

خمیر دورگیر ویترای

پالت رنگ

قلم مو
تینر
ظرف شیشه ای 

– یک شی نوک تیز