سرفصل های دوره ها:

*مقدمه ای بر سازه های ماکارونی

*اموزش برش ماکارونی

*آموزش چسباندن

*ساخت سازه های آموزشی اولیه(هرم و مکعب)

*مقایسه ساختار مثلثی با مربعی و تبیین مفهوم خرپا

*آموزش بارگذاری و آزمایش سازه ها

*ساخت پل ماکارونی

*آموزش کشیدن نقشه

*ساخت پل ماکارونی

*بارگذاری و مقایسه

" وسایل مورد نیاز "

-مداد  -خط کش   -ماکارونی رشته ای    -چسب قطره ای   -جوش شیرین   -چسب نواری   - نقشه پرینت شده در سایز بزرگ   -چاقو یا موکت بر(CUTTER)   -سنباده    -مقداری نخ محکم(ترجیحا نخ کفاشی)    -یک عدد سینی    - وزنه برای بارگزاری تا30کیلوگرم که می تواند شامل تعدادی بطری آب معدنی و بسته های کاغذA4باشد.    -ترازو برای وزنه کردن سازه در صورت برگزاری مقاسبه