كاربرد شمع از قدیم الایام بسیار مرسوم بوده و هنوز مردم در بسیاری از مراسم مختلف خود در شادی و یا حتی سوگواری از آن استفاده می كنند. این مسأله میان اكثر ملل با فرهنگها و سنن ومذاهب گوناگون مشترك بوده است و با شمع سازی میتوانید به درآمد بالا به عنوان یه شغل خانگی دست یابید.

انواع شمع ها:
۱ـ شمعهای قالبی.
۲ـ شمعهای دست ساز.