دوره جامع طراحی صنعتی " ویژه بازار کار "

 در دپارتمان تخصصی مکانیک مجتمع فنی آبی

- آموزش اصول نقشه کشی صنعتی

- آموزش کامل کاربردی نرم افزارsolidwork

- آموزش کامل کاربردی نرم افزار autocad

- آموزش کامل کاربردی نرم افزار catia

-انجام پروژه های عملی صفر تاصد