در کلاس آموزش نقاشی  هر فرد بدون توجه به سطح استعداد و بدون نیاز به تجربه قبلی می تواند نقاشی و طراحی را از پایه فرا گرفته و تمامی تکنیک ها را آموزش ببیند .

در کلاس های نقاشی با هر هنرجو به صورت جداگانه کار شده و با توجه به سطح توانایی و استعداد فرد برای پیشرفت هر چه سریعتر وی برنامه ریزی می گردد .

دوره های طراحی

  • سیاه قلم
  • زغال
  • کنته

دوره های نقاشی

  • رنگ روغن
  • پاستل گچی
  • آبرنگ
  • مداد رنگی 

از مبتدی تا پیشرفته برای تمام مقاطع سنی