Geogeraphical Information System ) GIS ) مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار ، نرم افزار ، داده های مکانی - توصیفی ، افراد متخصص و الگوریتم هاست که به منظور گردآوری ، ذخیره سازی ، بهنگام سازی ، پردازش، بازیافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات طراحی شده و به بیان مشخصات جغرافیائی داده ها می پردازد.
توسعه GIS از سال 1960 میلادی با تلاش گروه کوچکی از پیشگامان حرفه ای چند رشته علمی شروع شد.

اهداف دوره

دانشجويان در اين دوره با مباني تئوريک و کاربردي GIS سطح مقدماتي و میانی آشنا خواهند شد. دانشجويان پس از اتمام اين دوره مي توانند شخصا پروژه هاي GIS در زمينه هاي مرتبط را به انجام رسانند. اين دوره بصورت كاملا كاربردي ارائه خواهد گرديد.

سرفصل مطالب

استفاده از آخرین ورژن نرم افزارهای gis , rs
کارگاه آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای به همراه مثال ها و دیتاها
کارگاه آموزش و کار با GPS گارمین
کارگاه مدلسازی زمانی-مکانی تغییرات پوشش/کاربری زمین
کارگاه مکان یابی توسعه شهری با تأکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از مدل تلفیقی AHP-FUZZY
کارگاه پهنه بندی حرکات دامنه ای با منطق فازی
خودآموز نرم افزار ENVI
مکان یابی به روش تاپسیس در GIS
آشنایی و کار حرفه ای با گوگل ارث به همراه نحوه دانلود تصاویر ماهواره ای