دوره کار با دستگاه GPS به صورت تئوری و عملی یکی از دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی و تجهیزات نقشه برداری مدرسه آپسیس است و شامل سرفصل های مروری بر انواع روش های موقعیت یابی، سیستم های مختصات و سامانه های مکان یابی، آشنایی با اصطلاحات فنی جی پی اس و گیرنده های GPS/GNSS، نحوۀ استقرار و اتصال دستگاه، تنظیمات نرم افزار و ایجاد ارتباط بین گیرنده ها، برداشت Online RTK, RTK, Static و آموزش نرم افزار پردازش داده ها است.

سرفصل های دوره آموزشی کار با دستگاه GPS 

1. مروری بر انواع روش های موقعیت یابی، سیستم های مختصات و سامانه های مکان یابی
2. معرفی سامانه تعیین موقعیت جهانی و روش های مختلف مشاهداتی با GPS
3. آشنایی با اصطلاحات فنی GPS و گیرنده های GPS/GNSS
4. نحوه استقرار و اتصال دستگاه، تنظیمات نرم افزار دستگاه و ایجاد ارتباط بین گیرنده ها
5. برداشت استاتیک، RTK و Online RTK
6. آشنایی مقدماتی با محیط نرم افزار Leica Geo Office
7. برنامه ریزی برای انجام مشاهدات با استفاده از نرم افزار Geo Office
8. ساخت پروژه و آماده نمودن اطلاعات برای پردازش
9. پردازش اطلاعات
10. انجام یک پروژه عملی