آدرس : خیابان آزادی، مابین چهارراه طالقانی و تقاطع ارتش، نرسیده به بیمارستان ارتش تبریز، ایران

 

تلفن

041-35403909

041-35400848

 

ایمیل

info@abi-co.ir