دپارتمان کامپیوتر

 

دوره های عمومی

نام دوره مدت زمان (ساعت)
ICDL 1&2 70
آموزش صفر تا صد کامپیوتر 40
کامپیوتر کودکان 50

برنامه نویسی

نام دوره مدت زمان (ساعت)
SQL Server 60
C# مقدماتی 40
C# پیشرفته 40
ASP.net 60
صفحات وب / مقدماتی 40
صفحات وب / پیشرفته 40
C++ 40
اندروید 40
جاوا 40

شبکه های کامپیوتری MSCA

نام دوره مدت زمان (ساعت)
Network + & Configuring Windows 8 60
Windows Server 2012 (Install & Configuring) 60
Windows Server 2012 (Administrator) 42
Windows Server 2012 Services (Configuring Advanced) 42

دپارتمان مهندسی برق

نام دوره مدت زمان (ساعت)
AVR 40
MATLAB 24
HSPICE 40
Proteus 24
ARM 40
AUTOcad Electrical 40
PLC درجه 1 40
PLC درجه 2 40

دپارتمان هنرهای تجسمی

نام دوره مدت زمان (ساعت)
نقاشی بزرگسالان 24
نقاشی کودکان 24
خوشنویسی با خودکار 24
خوشنویسی با قلم 24

دپارتمان MBA

نام دوره مدت زمان (ساعت)
سطح 1 40
سطح 2 40
پیشرفته 40

دپارتمان مهندسی معماری

نام دوره مدت زمان (ساعت)
Autocad (2D&3D) 45
3DMax 50
V-Ray 35
SketchUp 21
Revit 30
Photoshop (تخصصی معماری) 50
معماری داخلی | مقدماتی 50
معماری داخلی | پیشرفته 50

دپارتمان شهرسازی و نقشه برداری

نام دوره مدت زمان (ساعت)
Arc GIS مقدماتی 30
Arc GIS پیشرفته 40
Remote Sensing (سنجش از راه دور) 40
Arc GPS 45
Global Mapper 30

دپارتمان مهندسی صنایع

نام دوره مدت زمان (ساعت)
MS. Project I&II 40
Primavera 30
Comfar 30

دپارتمان مهندسی عمران

نام دوره مدت زمان (ساعت)
Autocad (2D&3D) 45
Etabs & Safe I 60
Etabs & Safe II 40
SAP 30
ABAQUS 40
ANSYS 40
MS. Project I&II 40
Primavera 30
Matlab 24
Opensees 30

دپارتمان مهندسی مکانیک

نام دوره مدت زمان (ساعت)
CATIA 45
SolidWorks 40
PowerMill 50
ABAQUS 40
ANSYS 40
Fluent 30
CNC 1&2 80

دپارتمان خدمات آموزشی

نام دوره مدت زمان (ساعت)
مدیر آموزشگاه 24
پداگوژی 24

دپارتمان حسابداری

نام دوره مدت زمان (ساعت)
حسابداری مقدماتی 40
حسابداری تکمیلی 40
حسابداری صنعتی 40
حسابداری حقوق و دستمزد 20
نحوه تهیه صورتهای مالی با Excel 20
چرخه کامل حسابداری 40
هلو 20
رافع 25
سپیدار 40

دپارتمان آمار

نام دوره مدت زمان (ساعت)
SPSS I 20
SPSS II 20
Matlab 24
Minitab 40
Zipersian 40

دپارتمان طراحی گرافیک

نام دوره مدت زمان (ساعت)
Adobe Photoshop 50
Adobe illustrator 50
Adobe Indesign 50
Corel Draw 25