به مجتمع آموزشی آبی ، خوش آمدید

برگزار کننده کلاس‌های آموزشی

جدیدترین دوره‌ها
دوره نرم افزار سپیدار
دوره نرم افزار سپیدار

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی مدیر آموزشگاه
دوره آموزشی مدیر آموزشگاه

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی نرم افزار Primavera به صورت کاربردی سطح 1
دوره آموزشی نرم افزار Primavera به صورت کاربردی سطح 1

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان کامپیوتر
دوره آموزشی نرم¬افزارANSYS Workbench  مقدماتی
دوره آموزشی نرم¬افزارANSYS Workbench مقدماتی

ثبت نام در دوره

تربیت برنامه نویس اندرویدآماده به کار
تربیت برنامه نویس اندرویدآماده به کار

ثبت نام در دوره

تربیت برنامه نویس آماده به کار
تربیت برنامه نویس آماده به کار

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان عمران
دوره آموزشی اتوکد2D&3D
دوره آموزشی اتوکد2D&3D

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی Etabs/Safe
دوره آموزشی Etabs/Safe

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان مکانیک
دوره آموزشی نرم افزار Solidworks
دوره آموزشی نرم افزار Solidworks

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان حسابداری
دوره نرم افزار سپیدار
دوره نرم افزار سپیدار

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی حسابداری مقدماتی
دوره آموزشی حسابداری مقدماتی

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی حسابداری تکمیلی
دوره آموزشی حسابداری تکمیلی

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی تربیت کارشناس حسابداری
دوره آموزشی تربیت کارشناس حسابداری

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان هنر
کارگاه آزادمباحث تئوری نقاشی
کارگاه آزادمباحث تئوری نقاشی

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی ویترای
دوره آموزشی ویترای

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی خوشنویسی
دوره آموزشی خوشنویسی

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی نقاشی
دوره آموزشی نقاشی

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان شهر سازی و نقشه برداری
دوره آموزشی نرم افزار Primavera به صورت کاربردی سطح 1
دوره آموزشی نرم افزار Primavera به صورت کاربردی سطح 1

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی GIS
دوره آموزشی GIS

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان معماری
دوره آموزشی 3Dmax
دوره آموزشی 3Dmax

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان خدمات آموزشی
دوره آموزشی مدیر آموزشگاه
دوره آموزشی مدیر آموزشگاه

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی پداگوژی (مربیگری)
دوره آموزشی پداگوژی (مربیگری)

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان عمومی
دوره  آموزشی نرم افزار المان محدود ABAQUS
دوره آموزشی نرم افزار المان محدود ABAQUS

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی نرم¬افزارANSYS Workbench  مقدماتی
دوره آموزشی نرم¬افزارANSYS Workbench مقدماتی

ثبت نام در دوره

آخرین اخبار
تست خبر 6
تست خبر 6

ادامه مطلب

تست خبر 5
تست خبر 5

ادامه مطلب

تست خبر 4
تست خبر 4

ادامه مطلب

تست خبر 3
تست خبر 3

ادامه مطلب