به مجتمع فنی آبی ، خوش آمدید

برگزار کننده دوره های فنی ومهندسی

جدیدترین دوره‌ها
دوره کمک حسابدار
دوره کمک حسابدار

ثبت نام در دوره

دوره جامع طراحی صنعتی
دوره جامع طراحی صنعتی

ثبت نام در دوره

دوره کورل"corel draw"
دوره کورل"corel draw"

ثبت نام در دوره

تربیت آزمونگر
تربیت آزمونگر

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان کامپیوتر
دوره کورل"corel draw"
دوره کورل"corel draw"

ثبت نام در دوره

برنامه نویس آماده به کارweb (مقدماتی)
برنامه نویس آماده به کارweb (مقدماتی)

ثبت نام در دوره

آموزش دوره صفرتاصد کامپیوتر
آموزش دوره صفرتاصد کامپیوتر

ثبت نام در دوره

طراح گرافیک آماده به کار
طراح گرافیک آماده به کار

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان عمران
آموزش دوره abaqus
آموزش دوره abaqus

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی نرم¬افزارANSYS Workbench  مقدماتی
دوره آموزشی نرم¬افزارANSYS Workbench مقدماتی

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی اتوکد2D&3D
دوره آموزشی اتوکد2D&3D

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی Etabs/Safe
دوره آموزشی Etabs/Safe

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان مکانیک
دوره جامع طراحی صنعتی
دوره جامع طراحی صنعتی

ثبت نام در دوره

آموزش دورهcatia
آموزش دورهcatia

ثبت نام در دوره

آموزش دوره powermil
آموزش دوره powermil

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی نرم افزار Solidworks
دوره آموزشی نرم افزار Solidworks

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان حسابداری
دوره کمک حسابدار
دوره کمک حسابدار

ثبت نام در دوره

دوره جامع حسابداری(ویژه اشتغال بازار کار)
دوره جامع حسابداری(ویژه اشتغال بازار کار)

ثبت نام در دوره

حسابداری حقوق دستمزد
حسابداری حقوق دستمزد

ثبت نام در دوره

حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان هنر
کارگاه آزادوتخصصی طراحی(ازمبتدی تا پیشرفته)
کارگاه آزادوتخصصی طراحی(ازمبتدی تا پیشرفته)

ثبت نام در دوره

کارگاه آزادوتخصصی نقاشی(ازمبتدی تا پیشرفته)
کارگاه آزادوتخصصی نقاشی(ازمبتدی تا پیشرفته)

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان شهر سازی و نقشه برداری
آموزش دوره MS-project
آموزش دوره MS-project

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی نرم افزار Primavera به صورت کاربردی سطح 1
دوره آموزشی نرم افزار Primavera به صورت کاربردی سطح 1

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان معماری
دوره Revit
3D MAX & V-Ray
دوره‌های دپارتمان خدمات آموزشی
تربیت آزمونگر
تربیت آزمونگر

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی مدیر آموزشگاه
دوره آموزشی مدیر آموزشگاه

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی پداگوژی (مربیگری)
دوره آموزشی پداگوژی (مربیگری)

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان عمومی
برنامه نویس آماده به کار پایتون
برنامه نویس آماده به کار پایتون

ثبت نام در دوره

آموزش دوره متلب(matlab)
آموزش دوره متلب(matlab)

ثبت نام در دوره

هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان دپارتمان دیپلم
دیپلم مدیریت خانواده
دیپلم مدیریت خانواده

ثبت نام در دوره

دیپلم حسابداری
دیپلم حسابداری

ثبت نام در دوره

دیپلم کامپیوتر
دیپلم کامپیوتر

ثبت نام در دوره

دیپلم رسمی گردشگری
دیپلم رسمی گردشگری

ثبت نام در دوره

دوره‌های دپارتمان دپارتمان کودکان
آخرین اخبار
شروع دوره کمک حسابدار
شروع دوره کمک حسابدار

ادامه مطلب

شروع دوره icdl
شروع دوره icdl

ادامه مطلب

تست
شروع دوره حسابداری مقدماتی
شروع دوره حسابداری مقدماتی

ادامه مطلب