مفهوم حقوق و دستمزد به هیچ وجه پیچیده نیست؛ واحد حسابداری و افرادی که به عنوان مسئول امور مالی و حسابداری در هر شرکت یا کسب و کاری مشغول فعالیت هستند باید کارکرد پرسنل را به طور دقیق محاسبه کنند و جزئیات آن را در قالب یک فیش رسمی با عنوان فیش حقوقی به کارکنان ارائه کنند. اطلاعاتی که در مورد حقوق و دستمزد کارکنان وجود دارد باید هر ماه به عنوان هزینه در دفاتر حسابداری ثبت شوند تا در محاسبات مالیاتی هم مورد محاسبه قرار بگیرند.

حسابدار حقوق و دستمزد کسی است که برای ثبت جدول حقوق کارگران 98 (سال جدید و طی سال) و همچنین تعیین خالص مبلغ دستمزد، فعالیت می کند. دستمزد حسابدار نیز با توجه به توافقات وی با کارفرما تعیین می شود.

همچنین لازم است بدانید واحد کارگزینی با  ارائه اطلاعات بنیادین حقوق و دستمزد یا همان حکم کارگزینی به حسابدار، شرایط حسابداری حقوق و دستمزد را فراهم می کند. در واقع هر ماه اطلاعات، مدارک و سوابق پرسنل از طریق واحد کارگزینی ارائه شده و آنها با صدور حکم، روند پرداخت حقوق و دستمزد را پیش می برند. حکم کارگزینی شامل تمامی دریافتی های قانونی کارگر از جمله مواردی زیر است:

  • حقوق و دستمزد
  • حق اولاد
  • حق مسکن
  • خواربار و بن کارگری
  • ایاب و ذهاب
  • مزایای غیر نقدی
  • پاداش افزایش تولید
  • سود سالانه