نرم افزار محبوب سالیدورکس یک نرم افزار طراحی سه بعدی مکانیکی است که از تولیدات شرکت فرانسوی ( Dassault System) می باشد.سالیدورکس نرم افزاری قوی در میان نرم افزارهای CAD\CAE است که برای طراحی قطعات مکانیکی دارای قابلیت طراحی در سه محیط DRAWING ، محیط ASSEMBLY و محیط PART مناسب می باشد و دارای خروجی مطلوب به منظور استفاده در نرم افزارهای CAD است.

سرفصل مطالب

توضیحات مقدماتی درباره SOLIDWORKS، تنظیمات اولیه، و معرفی میانبرها(interface)

معرفی میانبرها، انواع فایل ها و پسوندها، و الگوها

ترسیم دوبعدی و سه بعدی، قیدگذاری، اندازه گذاری، و اعمال تغییرات

مدل سازی (حجم سازی) و طراحی قطعه نمونه اول

بررسی مراحل طراحی قطعه نمونه دوم و اعمال تغییرات

معرفی ابزار مورد استفاده در مدل سازی (تقارن، پخ زنی، ...)

معرفی sweep و loft، و نحوه ایجاد رزوه

طراحی قطعه نمونه سوم

پیکربندی و جدول طراحی

تهیه نقشه دو بعدی -draft- (فرمت ها، الگوها، نماهای استاندارد، ...)

تهیه نقشه دو بعدی -draft- (ایجاد نماهای جدید، اندازه گذاری، تلرانس گذاری، ...)

ویرایش مدل و نقشه دوبعدی