طراح گرافیک چیست:

گرافیک از ریشه کلمه یونانی گرافیکوس گرفته شده است. بدین معنی که گرافیک، نمایشی بصری روی یک سطح اطلاق میشود.

طراحان گرافیک، مفاهیم بصری را با استفاده از نرم افزار کامپیوتری و یا دست ایجاد می کنند. آنها با این کار سعی دارند تا ایده های الهام بخش خود را پیاده سازی کنند و در اطلاع رسانی و ارتباط با مصرف کنندگان و زیباسازی دنیای پیرامون استفاده کنند. آنها طراحی  و توسعه هویت بصری شرکت ها و موسسات و کسب و کار های بزرگ و کوچک در اختیار دارند. خلق دنیایی زیبا از رسالت های یک طراح گرافیک است.

طراحی گرافیک شامل:

هنر های بصری: شامل چیزهایی مانند عکاسی و تصویر برداری می شود.

تایپوگرافی: هنر یا فرآیند تنظیم، ترتیب بندی و یا طراحی حروف می شود.

صفحه آرایی: تنظیم المنت های بصری در یک صفحه چاپ شده است