کاربردهای نرم افزار فتوشاپ

1- ویرایش عکس ها در نرم افزار فتوشاپ 

2- نقاشی دیجیتال در نرم افزار فتوشاپ 

3- طراحی گرافیک در نرم افزار فتوشاپ

4- طراحی وب سایت با نرم افزار فتوشاپ

5- ویرایش ویدئو به کمک نرم افزار فتوشاپ