ICDL یا International Computer Driving Licenseبه معنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد.

دوره ICDL شامل 7 مهارت تئوری و عملی می باشد که برای اخذ مدرک نهایی سازمان فنی و حرفه ای نیاز به موفقیت در تمام دوره ها می باشد.

اهداف

اهداف یادگیری ICDL شامل کار با کامپیوتر و برنامه های کاربردی اولیه، درک مولفه های کامپیوتری و ملزومات کامپیوتر، پردازش کلمه و امنیت IT میشود. برنامه آموزش ICDL برای افرادی در سنین
مختلف که می خواهند دانش کامپیوتری خود را افزایش دهند، مفید و موثر خواهد بود.

سرفصل مطالب

IT: مفاهیم اساسی تئوری فن آوری اطلاعات در حد مبتدی
Internet: اطلاعات و ارتباطات (خدمات اطلاعاتی شبکه– اینترنت و ایمیل)
Windows: آشنایی باویندوز و نحوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل هاو …
word : آشنایی با مفاهیم واژه پردازی و پردازش متن و شیوه به کار گیری این نرم افزار
Excel : آشنایی با مفهوم صفحات گسترده اکسل و نحوه کار با این نرم افزار
PowerPoint : یادگیری نحوه ارائه مطالب و چگونگی انجام آن با استفاده از این نرم افزار
Access : آشنایی با بانک اطلاعاتی و مفهوم پایگاه داده و استفاده از آنها با استفاده این نرم افزار