آشنایی با تصاویر نقشه بیتی و برداری

آشنایی با ویژگی های نرم افزار برداری و

تفاوت آن با نرم افزار های نقشه بیتی

شناخت نرم افزار Corel Draw

امکانات لازم برای نصب Corel Draw

مراحل نصب Corel Draw

آشنایی با برنامه های کاربردی Corel Draw

شروع به کار در Corel Draw