نرم افزاری قدرتمند برای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

تسلط به این نرم افزار برای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه الزامی است.

 

مخاطبين دوره

مديران، مهندسان، کارشناسان، دانشجویان و افراد علاقه مند به برنامه ريزي و كنترل پروژه ها

 

مباحث دوره

ساختار شكست سازماني (OBS)

ساختار شكست پروژه اي (EPS)

ايجاد پروژه (Project Creation)

ساختار شكست كاري (WBS)

تعريف فعاليتها و روابط آن (Define Activities & Relationships)

كدهاي فعاليت (Activity Codes)

كدهاي منابع (Resource Codes)

كدهاي پروژه (Project Codes)

تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري (Calendar)

تعريف و تخصيص منابع و نقش ها (Role & Resource Allocation)

منحنی های مصرف منابع (Resource Curves)

وزن دهی به فعالیت ها  (Weight Factor)

ايجاد برنامه مبنا (Baseline)

بروز رساني فیزیکی و زمانی پروژه بر مبنای وزن (Project Updating)

فيلترها (Filtering)

گروه بندی(Grouping)