*آشنایی با قطعات کامپیوتر

* نحوه خرید قطعات مناسب

* مونتاژ قطعات کامپیوتر

*پارتیشن بندی و نصب ویندوز

*آموزش نصب نرم افزار عمومی

*backup & restore

*نکات کلیدی ویندوز بازیابی اطلاعات پاک شده از هارد

*آشنایی مقدماتی با شبکه هایwork group

نکات قابل توجه:

- پیش نیاز این دورهICDL1&2می باشد.

- تعداد جلسات حداقل15 و حداکثر20 جلسه ی2 ساعته می باشد.

- هنرجو می تواند پس از دوره در یکی از دوره های زیر شرکت نماید:

1.عیب یابی و تعمیر قطعات کامپیوتر

2.شبکه های کامپیوتری

- در طول دوره نیاز به قطعات سالم جهت مونتاژو نصب ویندوز می باشد.